Βαθμολογία

Επαγγελματική κατάρτιση για 25 διασώστες

Πραγματοποιήθηκε στο πρότυπο πεδίο εκπαίδευσης της 8ης ΕΜΑΚ, εκπαίδευση στην τεχνική διάσωση με τη χρήση σχοινιών Rope Rescue Technician Level 2 (Διασώστης με χρήση σχοινιών 2ου επιπέδου), ως συνέχεια της περσινής εκπαίδευσης Rope Rescue Operator Level 1 (Χειριστής σχοινιών 1ου επιπέδου).

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων, στα πλαίσια της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των διασωστών, που καλύπτει κάθε πιθανό σενάριο διάσωσης με την χρήση σχοινιών, κατάλληλο για διασώστες που θα συμμετέχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης σε ύψος, με χρήση μέσων αντιπτωτικής προστασίας, σχοινιών και σχετικού διασωστικού εξοπλισμού.

Μέσα από θεωρητικές και πρακτικές ενότητες, το πρόγραμμα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διάσωσης με την χρήση σχοινιών σε οποιονδήποτε χώρο, είτε πρόκειται για «φυσικό» είτε για αστικό ή βιομηχανικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεθόδους ασφαλούς πρόσβασης από και προς την περιοχή των συμβάντων, κατασκευή αγκυρώσεων και συστημάτων διάσωσης, καθώς και την κατασκευή - χειρισμό συστημάτων διάσωσης με αερογέφυρες σχοινιών και φορεία.

Το πρόγραμμα το παρακολούθησαν επιτυχώς 25 διασώστες της 8ης ΕΜΑΚ. Σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της εταιρείας High Access με το εκπαιδευτή Πασχάλη Ζαφειριάδη και τους 5 εκπαιδευτές 3ου επιπέδου της 8ης ΕΜΑΚ.

Πηγή: kosmoslarissa.gr