Βαθμολογία

Παραιτήθηκε όλο το ΔΣ του Νέστου Χρυσούπολης!

Στην Γενική Συνέλευση της Τετάρτης παραιτήθηκαν όλα τα μέλη από το ΔΣ του Νέστου Χρυσούπολης!