Βαθμολογία

Κρίσιμη ΓΣ στον Διγενή Νεοχωρίου

Κρίσιμη ΓΣ στον Διγενή Νεοχωρίου με σκοπό τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας που θα βρει την ομάδα των Τρικάλων στην Γ’ Εθνική. Αναλυτικά η πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

Κύριοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Α.Ο ΔΙΓΕΝΗ/ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ σε εφαρμογή του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε κατά την τελευταία συνεδρίαση του,

Σ υ γ κ α λ ε ί σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη που θα γίνει, την ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Οιχαλίας και ώρα ενάρξεως την 21:00 μ.μ.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

1.Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων.
2.Παρουσίαση-έγκριση οικονομικού απολογισμού
3.Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4.Ανάδειξη νέου Δ.Σ
5.Απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Η παρουσία ΌΛΩΝ κρίνεται απαραίτητη.

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους. Η συνδρομή για το έτος 2018, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καθοριστεί στα 5 Ευρώ.

Για το Δ.Σ του σωματείου