Βαθμολογία

Σχολή Προπονητών UEFA D

Από τη Γραμματεία της Ένωσης ανακοινώνεται ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών για τους ενδιαφερόμενους της σχολής προπονητών UEFA D μπορεί να γίνεται μέχρι την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 15.00 στα γραφεία της Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη σχολή που εντάσσεται στο εξαετές αναπτυξιακό πλάνο της Ε.Π.Ο. «Μπάλα Παντού» είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση και η παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική για έναν, τουλάχιστον, εκπρόσωπο κάθε ακαδημίας, καθώς η κατοχή πιστοποιητικού UEFA D θα αποτελεί ένα από τα κριτήρια ελέγχου λειτουργίας και κατάταξης ακαδημιών που θα θεσπιστούν από την Ομοσπονδία.

Το πρόγραμμα, το οποίο θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Διόνυσος, έχει ως εξής:

Σάββατο 16 Μαρτίου 2019: 14.00-20.00

Κυριακή 17 Μαρτίου 2019: 09.00-15.00