Βαθμολογία

Η ομάδα των Σπάτων καλείται να πληρώσει 7.000 ευρώ

Το χέρι στην τσέπη καλείται να βάλει ο Αήττητος Σπάτων, μετά από απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ. Όπως έγινε, λοιπόν, γνωστό την Τετάρτη (30/1) έκανε δεκτή την προσφυγή του Θανάση Μιχαηλούδη κατά της ομάδας Σπάτων επιδικάζοντας το ποσό των 7.027 ευρώ. Αναλυτικά η απόφαση: Η ΠΕΕΟΔ, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε την ακόλουθη απόφαση. Αναφορικά με την αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Αθανάσιου Μιχαηλούδη του Ανδρέα κατά της καθ’ ης η αίτηση, Α.Π.Ο. ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΠΑΕ, η ένδικη προσφυγή–καταγγελία πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να υποχρεωθεί η καθ΄ης να καταβάλει στον αιτούντα το συνολικό ποσό των [3.120,00 + 3.907,50 =] επτά χιλιάδων είκοσι επτά Ευρώ και πενήντα λεπτών (7.027,50 Ευρώ) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας και δη, για μεν τους δεδουλευμένους μισθούς από την επομένη της τελευταίας ημέρας του κάθε μηνός στον οποίο αφορά ο κάθε μισθός που επιδικάζεται, για την αναλογία επιδόματος αδείας 2018 και δώρου Χριστουγέννων 2018 από την 01.01.2019 και για τα υπόλοιπα κονδύλια από την επομένη της επίδοσης της προσφυγής μέχρι την πλήρη εξόφληση.