Βαθμολογία

Η απόφαση του Διαιτητικού της ΕΠΟ για Διαγόρα

Δείτε την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ που αφορούν τον Γ.Σ. Διαγόρα Ρόδου και την ΠΑΕ Παναιτωλικός και την δικαίωση της ομάδας της Ρόδου για την πρώην παίκτη του Παναιτωλικού, Μιχάι.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

– Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων την από 12-12-2018 προσφυγή του ερασιτεχνικού σωματείου με την επωνυμία ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ και την από 31-12-2018 πρόσθετη παρέμβαση της ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Απορρίπτει κατά πλειοψηφία κατ΄ουσίαν την πρόσθετη παρέμβαση. Δέχεται κατά πλειοψηφία εν μέρει την προσφυγή.

Υποχρεώνει την καθ’ ης ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ να καταβάλει στο προσφεύγον – αιτούν αθλητικό σωματείο μέσω κατάθεσης στην ΕΠΟ, το ποσόν των είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα έξη (23.166) Ευρώ, έντοκα από την επομένη της επίδοσης της προσφυγής και με το νόμιμο τόκο επιδικίας μέχρι την εξόφληση.