Βαθμολογία

Πρόσκληση για σύγκλιση τακτικής Γ.Σ. του Σ.Δ.Π.Ν.Λ.

Συνάδελφε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνδέσμου μας (άρθρο 14).

ΚΑΛΕΙΣΑΙ

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00΄, στα γραφεία του Συνδέσμου μας, στη Λάρισα, στην οδό Πανός αρ. 14 (4ος όροφος)

ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Εκλογή Προεδρείου (Πρόεδρος – Γραμματέας)
  • Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός απερχόμενης διοίκησης, περιόδου 1/1/2018 έως 1/1/2019
  • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  • Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του Καταστατικού του Συνδέσμου (άρθρο 14 – παρ. 7).

Η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία όταν σ΄ αυτή παρίστανται πλέον του ½ του συνόλου των μελών του Συνδέσμου μας, που είναι γραμμένοι στο Μητρώο μελών και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ειδικότερα:

  1. Για να συμμετάσχουν τα μέλη στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους προς τον Σύνδεσμο υποχρεώσεις.
  2. Όσα από τα μέλη του Συνδέσμου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή, οφείλουν να υποβάλουν εγγράφως προς την αποχωρούσα Διοίκηση του Συνδέσμου, την υποψηφιότητά τους αυτή, 48 ώρες πριν τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για τον λόγο αυτό όσοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, θα πρέπει να καταθέτουν αυτή στα γραφεία του Συνδέσμου από την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 και μέχρι την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 , που θα είναι ανοιχτά για τον λόγο αυτό, τις ώρες από 18.00΄ έως 20.00΄ της κάθε μιας από τις παραπάνω αναφερόμενες ημέρες.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει η απαιτούμενη από το Καταστατικό απαρτία μελών την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή θα επαναληφθεί, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του Συνδέσμου, την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, 2 ώρες αργότερα, δηλαδή την 19.00΄ της Τρίτης 29ης Ιανουαρίου 2019, χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό μελών που παρευρίσκονται σε αυτή

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΙΤΣΑΣ                                          ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ