Βαθμολογία

Διαγράφονται από το ΧΑΑ οι μετοχές της ΚΟΡΡΕΣ

Τη διαγραφή του συνόλου των κοινών μετοχών της ΚΟΡΡΕΣ από το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε η έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση της NISSOS HOLDINGS.

Συγκεκριμένα, την 12η Ιουλίου 2018, κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών της ΚΟΡΡΕΣ η κυπριακή εταιρεία NISSOS HOLDINGS, ως μοναδική μέτοχος, συνήλθε σε έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την διαγραφή των μετοχών της ΚΟΡΡΕΣ από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η γενική συνέλευση, αποφάσισε την διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της, ήτοι 13.586.500 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα, δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

πηγή: skai.gr