Βαθμολογία

Ακαθάριστα οικόπεδα: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης ως τις 30 Ιουνίου

Μέχρι την Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024 θα πρέπει οι υπόχρεοι να δηλώσουν στο Mητρώο τον καθαρισμό οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων, σύμφωνα με  Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (28.05.2024). 

Υπενθυμίζεται πως η πλατφόρμα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: https://akatharista.apps.gov.gr/

βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και πως σε αυτή θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία, ακόμη και των υπόχρεων – ιδιοκτητών που έχουν ήδη δηλώσει τον καθαρισμό του οικοπέδου τους στις υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων.

Αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαρισαίων:

Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δίδεται παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2024 στους πολίτες, προκειμένου να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπεδικών και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, στην πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση akatharista.apps.gov.gr, καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας civilprotection.gov.gr.

Να υπενθυμίσουμε ότι, υπόχρεα πρόσωπα προς υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο είναι αυτά της παρ. 3 του αρθρ.53Α του ν. 4662/2020 και πιο συγκεκριμένα:

Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται:

α) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

β) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

γ) σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. 1) και 2), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, και

δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας,

προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων από την 1η μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους, και στη συντήρηση αυτού, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Για το πρώτο έτος σύστασης του μητρώου ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης των υπόχρεων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2024 (παρ. 1 του αρθ. 3 Φ.Ε.Κ. 2695/Β΄/2024), έπειτα από παράταση.

Επίσης, παρακαλούνται οι πολίτες που έχουν ιδιοκτησίες στα όρια του Δήμου Λαρισαίων να τις δηλώσουν και στα τηλέφωνα 2413500311-216 του Αυτοτελές Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαρισαίων.

Σημειώνονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής αιτήσεως:

 • Είσοδος στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς Taxis.
 • Στοιχεία οικοπέδου: Επιλογή ιδιότητας του πολίτη σε σχέση με το οικόπεδο. Ως Ιδιότητα έχουμε τις ακόλουθες επιλογές: Ιδιοκτήτης του οικοπέδου ή επικαρπωτής ή μισθωτής ή υπομισθωτής του οικοπέδου.
 • Εντοπισμός Οικοπέδου: ΚΑΕΚ, Συντεταγμένες (πρότυπο ΕΓΣΑ’87). Για την επιλογή / εντοπισμό του ΚΑΕΚ, κάνουμε εισαγωγή ΚΑΕΚ οικοπέδου μέσω τους κουμπιού Αναζήτησης.
 • Νομός: Επιλογή Νομού.
 • Δήμος: Επιλογή Δήμου.
 • Δημοτική Ενότητα: Επιλογή Δημοτικής Ενότητας.
 • Οικισμός: Εισαγωγή Οικισμού.
 • Διεύθυνση: Εισαγωγή Οδού.
 • Αριθμός: Εισαγωγή αριθμού.
 • Τ.Κ.: Εισαγωγή ταχυδρομικού κώδικα.
 • Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία με τη συμπλήρωση των εργασιών που διεξήχθησαν για την υποβολή της δήλωσης.