Βαθμολογία

Φωτογραφήθηκαν μαζί οι δύο ομάδες

Σε μια πρωτότυπη κίνηση των ομάδων (ΠΟΕ – Μαυροβούνι) και της ΕΠΣΝΛ, μετά τις βραβεύσεις και τις απονομές, οι αποστολές των ομάδων βγήκαν μαζί φωτογραφία προβάλλοντας το ευ αγωνίζεσθαι.